Експерти оцінили результативність виконання державної молодіжної політики на Дніпропетровщині

  • Дата: 17:54 29-10-2014
  • Просмотров: 34133
  • Печать

28 жовтня 2014 року у прес-клубі Дніпропетровської обласної організації НСЖУ відбулась прес-конференція, в ході якої експерти громадської організації «Інститут Громадянської Експертизи» представили результати моніторингу і оцінки результативності виконання регіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини».

Генеральний директор громадської організації «Інститут Громадської Експертизи» Наталія Літвінова  розповіла, що в рамках проекту, який здійснювався за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, експерти провели громадську експертизу діяльності департаменту фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації щодо виконання регіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини», яка розрахована на 2012-2021 роки.

«Ми ставили перед собою за мету, перш за все, визначити реальний стан виконання програми «Молодь Дніпропетровщини» у 2012-2013 роках, окреслити її сильні та слабкі сторони. На підставі отриманих результатів наші експерти розробили певні рекомендації», - зазначила Наталія Літвінова.

«Громадська експертиза – це можливість громадських інститутів, до яких відносяться і громадські організації, і благодійні фонди, і незалежні засоби масової інформації, оцінити діяльність влади, при цьому влада зобов’язана відреагувати на цю оцінку. Така експертиза будується на відкритості інформації про діяльність органів влади, - роз’яснив Олексій Андреєв, юрист, експерт проекту. – Інформаційний обмін експертам забезпечують Конституція України, Закон «Про доступ до публічної інформації», Постанова КМУ «Про проведення громадської експертизи». На сьогодні все ж існують певні перешкоди для здійснення такої експертизи, оскільки закон про громадську експертизу досі не прийнятий».

Керівник «Інституту Громадської Експертизи» зауважила, що їхні експерти виявили певні невідповідності у роботі органу виконавчої влади щодо реалізації молодіжної програми. Зокрема, у обговоренні проекту Регіональної програми не брала участь громадськість. Також ніде не оприлюднені результати її виконання. А за тими даними, які містить звіт про хід реалізації Регіональної молодіжної програми, взагалі неможливо оцінити її ефективність.

«Аналіз планових та звітних показників виконання регіональної молодіжної програми показав, що найбільш пріоритетними напрямками діяльності для Департаменту є утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей та пропаганда і формування здорового способу життя. Натомість поза увагою залишаються створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості молоді, надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям, інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій, правовий захист та правова освіта молоді», - зауважила Наталія Літвінова.

Експерти також відзначили, що планове фінансування заходів і у 2012, і у 2013 роках відрізнялось від фактичного. Відбувався перерозподіл фінансового забезпечення, доцільність якого залишається невизначеною саме через відсутність планових та фактичних даних про кількісні і якісні показники виконання регіональної молодіжної програми у розрізі кожного заходу.

Проаналізувавши діяльність Департаменту, фахівці «Інституту Громадської Експертизи» розробили певні пропозиції для органу виконавчої влади. Зокрема, дотримуватись встановлених відповідним Положенням вимог до складання документів, при підготовці проекту Регіональної програми здійснювати аналіз чинних галузевих програм, щоб уникнути дублювання заходів, наблизити її до потреб цільової аудиторії, оптимізувати фінансування пріоритетних напрямів молодіжної політики.

Також громадські активісти рекомендують налагодити дієвий діалог з інститутами громадянського суспільства, що відстоюють права та інтереси молодих громадян, долучати їх до формування і реалізації регіональної молодіжної політики, а на офіційній веб-сторінці обласної державної адміністрації оприлюднювати річні звіти про хід виконання програми «Молодь Дніпропетровщини».

«Важливо знати думку цільової аудиторії стосовно того, наскільки ефективною є Регіональна програма. Ми пропонуємо запровадити щорічний моніторинг становища молоді в Дніпропетровській області, проводити соціологічні дослідження, опитування, визначати актуальні проблемні питання у молодіжному середовищі, можливі шляхи їх розв’язання. Результати моніторингу слід враховувати при плануванні заходів», - наголосила Наталія Літвінова.

Паралельно з громадською експертизою проводилось і соціологічне опитування 500 респондентів із числа студентів, які навчаються на ІІІ-Vкурсах у державних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Результати показали, що про реалізацію регіональної програми «Молодь Дніпропетровщини» достатньо поінформовані лише 12% опитаних, 35% - поінформовані у певній мірі, а 50% взагалі нічого про цю програму не знають.

«Хочу зауважити, що результати і соціологічного опитування, і громадської експертизи вказують на те, що регіональна молодіжна програма не відповідає реальним потребам та інтересам молодих людей. І це – найбільша проблема її реалізації. Тому необхідно досліджувати потреби молоді, розвивати практику соцопитувань серед різних вікових груп», - резюмувала керівник громадської організації.

Учасники прес-конференції:

- Наталія Літвінова, генеральний директор громадської організації «Інститут Громадської Експертизи»;

- Олексій Андреєв, юрист, експерт проекту.

 

новости партнёра
Новости от RED TRAM