IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Тернополя на рівні invВВВ

  • Дата: 12:58 14-11-2014
  • Просмотров: 34378
  • Печать

IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні invВВВ (достатня інвестиційна привабливість).

Підтверджений рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Тернополя обумовлений його значенням як регіонального центру. Вдале географічне положення та природно-кліматичні умови за існуючого лояльного екологічного законодавства та відсутності суттєвих екологічних проблем створюють додаткові можливості для інвесторів.

Консолідація гілок місцевої влади, активні дії з підвищення рівня управлінської культури в місті та в частині покращення інвестиційного клімату наряду з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста створюють значний потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки. Однак ці можливості обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, пов’язаними з відсутністю або бездіяльністю ряду ключових інфраструктурних об’єктів та зношеністю більшості діючих. В перспективі планується проведення модернізації та реконструкції більшості з них, хоча середньострокові плани розвитку міста потребують уточнення.

За низького боргового навантаження на місцевий бюджет можливості міста брати участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів обмежені недостатнім розвитком фінансових інституцій та відсутністю суттєвих важелів надання пільг для інвесторів. Разом з тим місто має позитивний досвід співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та своєчасно виконує боргові зобов’язання.

Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Тернополя, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку за період 2011-2013 рр. та I півріччя 2014 року, матеріали статистичних бюлетенів за відповідний період; річна казначейська звітність за 2011-2013 рр. та I півріччя 2014 року, планові та фактичні показники соціально-економічного розвитку і бюджету міста на 2014-2015 рр., програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

 

новости партнёра
Новости от RED TRAM