IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг м. Вінниці на рівні uaBBB

  • Дата: 16:12 01-12-2014
  • Просмотров: 34190
  • Печать

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaBBB зі збереження прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем прямого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток м. Вінниця у І півріччі поточного року перебував під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на міграційний відтік населення, зростання заборгованості із заробітної плати, обсягів простроченої кредиторської заборгованості, продемонструвало зростання обсягів реалізації промислової продукції, в т.ч. на експорт, зовнішньоторговельного обороту та прямих іноземних інвестицій.

Разом із тим показники виконання плану за базовими статтями доходів загального фонду бюджету є нижчими за запланований рівень, також зберігається залежність доходної частини бюджету міста від трансфертів з бюджетів інших рівнів. При цьому показник бюджетної забезпеченості міста залишається наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Деякі показники соціально-економічного розвитку Вінниці знаходиться на рівні, нижчому за середній по країні, що додатково обмежує доходну частину бюджету міста. Містом, зважаючи на високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, здійснюються значні капіталовкладення у місцеву інфраструктуру, що призводить до зростання боргового навантаження та консолідованого боргу міста з урахуванням зобов‘язань комунальних підприємств.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за 2012-2013 рр. та I півріччя 2014 року, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

 

новости партнёра
Новости от RED TRAM