Повідомлення про включення в Реєстр ВПП: причини і наслідки

  • Дата: 12:29 04-12-2014
  • Просмотров: 34322
  • Печать

Останнім часом багато підприємств отримали від ДФСУ Повідомлення про їх включення до списку великих підприємств на 2015 рік. Декілька наших клієнтів звернулися із питаннями про причини надходження цих повідомлень. Суб’єктивних причин цьому може вигадувати безліч, але об’єктивною є тільки одна – або доходи, або сума сплачених вами податків показали контролерам, що ви «великі».

Згідно п. 2.1 Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 27.11.2013 р. № 717 (далі – Порядок № 717), відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється відповідальним структурним підрозділом Міндоходів на підставі аналізу інформації про:
1) сумарні обсяги доходів від усіх видів діяльності платника податків за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року;
2) про суми сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року.
Нагадаємо, що згідно пп. 14.1.24 ПКУ великий платник податків (ВПП) – це юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. гривеньабо загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 12 млн. гривень.
 
Чому раніше не приходило?
 
Будьмо відверті, причин чимало. Але в першу чергу вони пов’язані із особливостями змагань за найкраще виконання плану надходжень, доведеного органу фіскальної служби нижчого рівня. Ви уявляєте, щоб податкова інспекція добровільно погодилася передати «на центр» місцеве бюджетоутворююче підприємство, яке забезпечує скажімо 70% всіх надходжень? Це не вигідно ані їм, ані «центру» - бо тоді доведеться звільняти мінімум половину працівників територіального органу. Бо за які гроші їх утримувати? Зрештою в ПКУ закладено деякі можливості впливати на формування Реєстру.
 
Як діяти після отримання повідомення?
 
Повідомлення вали направити до 15 жовтня поточного року, однак багато хто отримав їх тільки в листопаді.
Далі, згідно Порядку № 717, підрозділи, які обслуговують ВПП, повинні:
1) провести з цими підприємствами роз'яснювальну роботу щодо виконання вимог Кодексу в частині обов'язковості переведення на облік до таких контролюючих органів, порядку такого переведення та забезпечити взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних контролюючих органах;
2) до 20 листопада – прозвітувати «на верх» про подання/неподання заяв про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платниками податків, яких включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік;
3) до 3 січня року - прозвітувати про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платників податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП.
В цілому ВПП мають право самостійно визначити нове основне місце обліку, подавши до обраного органу заяви за формою № 1-ОПП (правда, не пізніше 15 листопада поточного року). Якщо вони цього не зроблять, Міндоходів України має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган.
Схоже правило міститься в абзаці 5 п. 64.7 ПКУ:
«У разі відсутності за місцем реєстрації великого платника податків контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, облік такого платника податків за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, здійснюється або територіально найближчим контролюючим органом, що здійснює супроводження великих платників податків, або іншим контролюючим органом».
Це важливо в силу того, що в Повідомленнях, які надходять платникам, фіскали зазначають часто таке:
«Керуючись абзацом п’ятим пункту 64.7 ….. Податкового кодексу України….ТОВ «ХХХ» залишається на податковому обліку у контролюючому органі за місцем реєстрації»
 
Як особливості даного статусу?
 
У абз.2 п. 64.7 ПКУ зазначено, що у разі включення платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків. Особливостей насправді не дуже багато.
  • Великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, із заявою про узгодження цін у контрольованих операціях (пп.39.6.1);
  • Після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку (абз.7 п.64.7);
  • У разі проведення перевірки ВПП зобов'язаний надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки (п. 85.2);
  • Матиме право на автоматичне бюджетне відшкодування тільки при дотриманні додаткової умови – якщо не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року (п.200.19.8 ПКУ, така ж норма буде в 2015 році);
  • Подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4);
  • Для їх перевірок встановлено збільшені строки (30 р.д. для планових перевірок, 15 р.д. для позапланових) (п. п. 82.1, 82.2).
Але головний мінус цього статусу полягає у тому, що бути ВПП — означає бути під постійною наглядом контролюючих органів. Ситуації можуть бути різними, але однозначно ситуативні зменшення сум сплачених податків чи іншого роду випадки зменшення так званого податкового навантаження на підприємство, контролерам не сподобаються і будуть вивчатися.
Михайло ЛУК’ЯНЧУК, податковий консультант «TaxConnectionsGroup»
новости партнёра
Новости от RED TRAM