IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «ПРОФІН БАНК» на рівні uaВВВ

  • Дата: 18:48 18-12-2014
  • Просмотров: 34032
  • Печать

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «ПРОФІН БАНК» на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «у розвитку». Кредитний рейтинг Банку було виключено з Контрольного списку.

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ «ПРОФІН БАНК» обумовлене збереженням достатніх показників капіталізації фінансової установи. Головними складовими зобов’язань Банку, аналогічно до попереднього аналізованому періоду, залишаються кошти клієнтів. Варто зазначити, що за цей період, на відміну від негативної тенденції на банківському ринку, у ПАТ «ПРОФІН БАНК» спостерігається збільшення клієнтських коштів, зокрема приватних осіб. Однак в умовах нестабільної економічної та політичної ситуації в країні це несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. В структурі ресурсної бази переважають кошти корпоративних клієнтів, здебільшого у вигляді депозитів, залежність від яких також підвищує уразливість до ризику ліквідності. Структура клієнтського кредитного портфеля складається з коштів, наданих корпоративним клієнтам, що підвищує чутливість Банку до кредитних ризиків. Активи та пасиви збалансовані за строками до погашення. Показники ефективності діяльності Банку, хоча і залишаються низькими, зросли за рахунок збільшення чистого операційного доходу. Загалом протягом аналізованого періоду діяльність ПАТ «ПРОФІН БАНК» була прибутковою.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПРОФІН БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною. 

новости партнёра
Новости от RED TRAM