IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БТА БАНК» на рівні 5

  • Дата: 15:18 24-03-2015
  • Просмотров: 33713
  • Печать

IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БТА БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ «БТА БАНК» обумовлений збереженням високого рівня капіталізації Банку, при цьому капітал захищений нерухомістю, яка знаходиться у власності фінансової установи. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні, у тому числі й за рахунок залучення стабілізаційного кредиту від НБУ. Обсяг високоліквідних активів у повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Крім того, на думку Рейтингового агентства, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж липня–грудня 2014 року спостерігається погіршення якості активів, що призвело до спрямування значного обсягу коштів на формування резервів, але при цьому Банк закінчив 2014 рік з прибутком. Варто зазначити, що Банк намагається повертати прострочену заборгованість, у тому числі й за рахунок судових позовів. Однак, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів, Рейтингове агентство не виключає погіршення обслуговування валютної кредитної заборгованості, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також уразливість до кредитного ризику підвищується суттєвою залежністю Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності Банку. Однак достатня диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками знижує залежність Банку від окремих кредиторів. Загалом протягом аналізованого періоду Банк здійснює прибуткову діяльність.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності та збереження диверсифікації ресурсної бази. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2011-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.  

новости партнёра
Новости от RED TRAM