IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

  • Дата: 11:54 06-04-2015
  • Просмотров: 33888
  • Печать

IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» обумовлений прийнятною капіталізацією фінансової установи, обсяг капіталу лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики, які Банк бере на себе. Разом з тим варто зазначити, що обсяг як власного, так і регулятивного капіталу нижчий за статутний через значний обсяг отриманих збитків минулих років, на суму яких вони зменшуються. ПАТ АКБ «Львів» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Обсяг високоліквідних активів майже повністю покриває поточні зобов’язання. Однак на ліквідність Банку може негативно вплинути наявність портфельних концентрацій як в активах, так і в зобов’язаннях, а також наявність значного обсягу активів в іноземній валюті. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, про що, зокрема, свідчить прийняте 20 лютого 2015 року рішення Загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (номінальна вартість 15 млн. грн.). Протягом 2014 року та упродовж січня-лютого 2015 року спостерігається погіршення якості активів, що зумовлено погіршенням економічного клімату в країні, зниженням реальних доходів населення та знеціненням національної валюти. Наявність валютних кредитів, наданих ще до 2009 року клієнтам, які не мають валютних надходжень, несе для Банку значні ризики та ймовірність майбутніх втрат. Основною складовою ресурсної бази фінансової установи залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Концентрація ресурсної бази за основними кредиторами обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. У січні-лютому 2015 року діяльність ПАТ АКБ «Львів» була збитковою.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, підвищення показників ефективності діяльності. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

новости партнёра
Новости от RED TRAM