IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» на рівні uaBBB+

  • Дата: 13:07 10-07-2015
  • Просмотров: 33912
  • Печать

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» на рівні uaВВВ+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтвердження рівня кредитного рейтингу фінансової установи обумовлене збереженням достатніх показників капіталізації Банку та збереження на достатньому рівні фактичних значень нормативів ліквідності в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку. Внаслідок наявної кон’юнктури ринку та нестабільної ситуації в країні підвищується уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Разом з тим Рейтингове агентство відмічає збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та наявність значного обсягу негативно-класифікованих активів. Також має місце суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Розвиток власної регіональної мережі Банку незначний. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість. Не дивлячись на зменшення чистого операційного доходу, показники ефективності діяльності зберігаються на прийнятному рівні.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012‑2014 рр. та 1-й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

новости партнёра
Новости от RED TRAM